Edukacja

W 2011 roku uzyskałam wykształcenie wyższe oraz stopień magistra na kierunku pedagogika. Biorąc udział w wymianach studenckich, zdobywałam wiedzę i umiejętności zarówno w Polsce (studiując na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej), jak i za granicą – m.in. studiując na uniwersytecie Ankara University w Turcji czy odbywając praktyki pedagogiczne w Niemczech.

Odebranie dyplomuStopień doktora nauk społecznych obroniłam w 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W tym okresie brałam aktywny udział jako prelegent w konferencjach, sympozjach naukowych – m.in. Jak motywować, inspirować i wspierać uczniów w realizacji działań wolontaryjnych (Poznań, 2016); II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Współczesne szanse i zagrożenia, (Gorzów Wlkp., 2013); We don’t need no educationseminar (Tallinn, Estonia. 2013).

W 2014 roku zorganizowałam sympozjum szkoleniowo-naukowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pn. Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?. Pokłosiem tego wydarzenia jest publikacja o tym samym tytule, której jestem współautorką. Materiał ten dostępny jest w zakładce Publikacje.

Umiejętności i kompetencje trenerskie wzmocniłam, kończąc w 2014 roku w Warszawie Kurs trenerski I stopnia (Organizacja: 11 Muz).

Nieprzerwanie od 2011 roku z wielką pasją realizuję szkolenia oraz warsztaty z zakresu umiejętności miękkich oraz specjalistycznych. Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów zdobywałam w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze samorządowym głównie w Polsce, ale także za granicą (projekty i wyjazdy szkoleniowe w ramach EVS do Gruzji i Estonii).

Odbiorcami szkoleń, wykładów czy warsztatów są zarówno studenci, osoby dorosłe (głównie nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, osadzeni w zakładach karnych) a także seniorzy. Cały czas pogłębiam wiedzę i umiejętności trenerskie.  Chętnie dzielę się nimi z innymi – prowadząc zajęcia, warsztaty, szkolenia oraz pisząc publikacje naukowe i popularno-naukowe.

Jestem także wykładowcą oraz promotorem prac dyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Toruniu i Poznaniu.

Od 2016 roku pod moją opieką ponad 60-ciu Słuchaczy i Słuchaczek studiów podyplomowych obroniło z sukcesem pracę dyplomową na kierunku pedagogika.

Wykształcenie

październik 2011 – luty 2017

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii,

W trakcie studiów doktoranckich:

  • Koordynator Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW (koło naukowe),
  • członek Uczelnianej Rady Doktorantów UKW

październik 2006 – czerwiec 2011

Tytuł magistra pedagogiki (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii,

W trakcie studiów:

  • obrona z wyróżnieniem pracy magisterskiej,
  • w ramach studiów odbycie warsztatów „praca z grupą” oraz „warsztat umiejętności interpersonalnej”,

3 lipca 2006 – 25 lipca 2006
8 lipca 2007- 27 lipca 2007

Praktyki studenckie (pedagogiczne) w Domu Dziecka Johann – Peter Hebel Heim w Niemczech

październik 2009 – czerwiec 2010

Studia w zakresie pedagogiki w ramach stypendium programu MOST,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wrzesień 2008 – styczeń 2009

studia w zakresie pedagogiki w ramach stypendium programu Erasmus,
Ankara Universitesi w Turcji

październik 2011 – czerwiec 2012

Studia podyplomowe na kierunku Administracja: Zarządzanie i Organizacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu