Moja aktywność zawodowa to przede wszystkim działania prospołeczne. Od kilku lat skupiam się na opracowywaniu merytorycznym i realizacji inicjatyw prosenioralnych, a już od dekady zajmuję się koordynacją działań wolontaryjnych. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami!

 

Działania prosenioralne i na rzecz integracji międzypokoleniowej

W Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu pełnię funkcję specjalisty ds. komunikacji i nowych technologii. Zależy mi, by seniorzy nie podchodzili do komputerów, smartfonów czy tabletów jak do czegoś, co budzi strach, obawy, a raczej potraktowali je jako wyzwanie, któremu można sprostać. W CIS-ie prowadzimy bezpłatne kursy, konsultacje, spotkania dla starszych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nowymi technologiami lub chcą poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się konkretnej umiejętności. Udzielamy również konsultacji telefonicznych poprzez Telefon Porad Cyfrowych.

Wykluczenie cyfrowe seniorów – Rozmowa Dnia w Telewizji TVK (2019)

Działalność Pracowni Integracji Pokoleń zainicjowałam w 2019 roku. Czym się w jej ramach zajmuję?

  • Jednym z projektów jest współzałożona i współkoordynowana wraz z Kingą Mistrzak Grupa Aktywnych Seniorów SEPOR. W ramach jej działalności seniorzy aktywni realizują improwizowane przedstawienia dla seniorów zależnych, przebywających w domach pomocy społecznej (DPS-ach). Za nasz projekt zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Drzewo Pokoleń, organizowanym przez Uniwersytet Łódzki. Idee doceniło także Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji. Zachęcam również do odwiedzenia strony SEPOR na Facebooku.
  • Moja aktywność w Pracowni Integracji Pokoleń obejmuje również ocenianie wniosków dotyczących edukacji osób dorosłych w zakresie nowych technologii, spływających z całej Polski.
  • Wiele satysfakcji sprawiło mi opracowanie Kart Dialogu Międzypokoleniowego – materiałów dydaktycznych dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

Wśród wyzwań zawodowych, które chętnie podejmuję, jest  tworzenie metodyki i realizacja szkoleń dla seniorów i uczniów z tematyki wolontaryjnej w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.

W ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu i Wielkoducha  – innowacyjnych programów edukacyjnych CREO – współpracowałam z ponad 100 szkołami, organizowałam szkolenia dla nauczycieli (m.in. dotyczące tego, jak motywować uczniów do działań wolontariackich) oraz szkoliłam uczniów wykorzystując nowoczesny  kombinezon starości. Jestem również autorką scenariuszy zajęć dla nauczycieli, studentów, uczniów i dzieci z zakresu animacji społeczno-kulturowej oraz geragogiki. Współprowadziłam także Klub Starszaka – przestrzeń spotkań wolontaryjnych seniorów i seniorek z Poznania. Będąc w Zespole Stowarzyszenia  CREO mam możliwość współtworzyć i współuczestniczyć w innowacjach społecznych dedykowanych mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. To mój kolejny powód do dumy.

Materiał nagrany w ramach projektu DziałaMY! realizowanego przez Stowarzyszenie CREO oraz Metropolia Poznań.(2019)

Koordynacja działań wolontaryjnych

Moją przygodę z koordynacją projektów wolontaryjnych rozpoczęłam ponad dziesięć lat temu w Programie PROJEKTOR-wolontariat studencki Fundacji Rozwoju Wolontariatu i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przez pięć lat jako Regionalny Koordynator współpracowałam z ponad 300 wolontariuszami. Wspólnie zrealizowaliśmy ponad 400 projektów! To było ważne wydarzenie, które sprawiło, że do dziś koordynuję działaniami wolontariuszy – także pracowniczych.

1 lipca 2013 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościł Ambasador Stanów Zjednoczonych Stephen Mull. Razem z Biurem Upowszechniania Nauki UKW byłam organizatorką wizyty Ambasadora na campusie Uniwersytetu. Wizyta ta związana była właśnie z działaniem programu PROJEKTOR-wolontariat studencki.  Na Uniwersytecie miałam także przyjemność przez rok pełnić funkcję Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktywizacji społecznej studentów.

Wizyta Ambasadora Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2013)